Rättssäkerhet är en av grundprinciperna i en demokrati. Det innebär att domstolar ska vara självständiga från politisk påverkan och att en person bara kan bli fälld om det finns en lag som domstolen kan döma efter.

Självständiga domstolar

Självständiga domstolar innebär att de som ska döma i en domstol, domare och nämndemän, inte får påverkas av politiker, utan endast ska utgå från lagtexten. Om en politikers barn kört rattfull, så får inte den politikern försöka utöva inflytande över domstolen och beslutet – alla ska dömas lika och endast utifrån lag som redan finns. Det är också möjligt att överklaga ett beslut i flera instanser: om en person döms i tingsrätten kan den dömde överklaga domen till hovrätten och slutligen hos högsta domstolen.

Lagar

En person får endast dömas på grund av en lag som är i bruk; inte retroaktivt. Personer som åkt till Syrien för att strida för IS, kan inte dömas för det om de åkte dit innan lagen om att det är olagligt som svensk att strida för IS eller annan terrororganisation har kommit i bruk. Det går alltså inte att döma personer i efterhand. Det gäller alla lagar och “brott” som medborgare har begått.