Kategori: Politik: Demokrati

När en person har en skuld, blivit stämd i domstol eller har ett krav emot sig behöver personen delges. Det är ofta delgivningsföretag som bistår i utförandet av delgivningarna. Statliga myndigheter begär nu att regeringen ska förenkla reglerna kring delgivning, bland annat genom att underlätta för digital delgivning. Svenska myndigheter lägger mycket pengar varje år […]

Läs mer
bulk