Det är många unga som sparar för att kunna köpa en bostad. Enligt nuvarande regler får en person bara låna till 85 procent av bostadens värde. Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt att låna till 90 procent av bostadens värde. I den här artikeln ger vi tips på hur du kan spara ihop till kontantinsatsen.

I Sverige råder det bostadsbrist i storstäderna samt i de flesta mellanstora städer. Rätten till en bostad är en grundläggande demokratisk rättighet som bland annat fastslås i regeringsformen. För att fler ska kunna åtnjuta denna rättighet har regeringen föreslagit ett höjt bolånetak. Varje bostadsköpare behöver dock för egen maskin få ihop till kontantinsatsen. Ett sätt att göra det är att belåna dina ägodelar hos pantbanken. Den vanligaste ägodelen som utgör säkerhet för lån hos pantbanken är smycken. Genom att skicka in smycken till pantbanken kan den som ska köpa bostad snabbt frigöra pengar till en kontantinsats.

Spartips inför bostadsköpet

Det finns flera metoder för att spara inför köp av en bostad. En god idé är att varje månad sätta in en del av lönen på ett sparkonto. Om du binder pengarna på sparkontot under en viss tid kan pengarna förräntas. Ett sådant sparande kan dock ta tid. Du bör därför inventera hemma och se om du har några föremål som du kan sälja för att få pengar. Om du har värdefulla armband, halsband och smycken så kan du sälja dessa till pantbanken. För närvarande är guldpriset högt och du kan få en god ersättning för guldsmycken. En aktör som erbjuder ett bra och marknadsmässigt pris för guld är pantbanken Belona.

Låna till kontantinsatsen

Det finns inget formellt hinder mot att låna till kontantinsatsen. Ett sådant lån måste dock ske vid sidan av bostadslånet. Det innebär att du exempelvis kan låna till kontantinsatsen genom ett privatlån eller genom att du belånar ditt guld hos en pantbank. Om du har möjlighet att belåna guld eller smycken bör du välja det då räntan är betydligt lägre jämfört med privatlånen.