När en person har en skuld, blivit stämd i domstol eller har ett krav emot sig behöver personen delges. Det är ofta delgivningsföretag som bistår i utförandet av delgivningarna. Statliga myndigheter begär nu att regeringen ska förenkla reglerna kring delgivning, bland annat genom att underlätta för digital delgivning.

Svenska myndigheter lägger mycket pengar varje år på att försöka delge personer. Domstolarna har till uppdrag att delge personer som blivit åtalade för brott och Kronofogdemyndigheten kan få i uppdrag att delge personer som är skyldiga personer pengar. I de bästa av världar så bekräftar personen själv att den blivit delgiven. I andra fall får myndigheterna anlita ett renommerat delgivningsföretag som gör ansträngningar för att delge personen. Det kan handla om att en delgivningsman från delgivningsföretaget besöker personen i anslutning till dennes arbetsplats, hem eller på annan plats där denna vistas. Det är ofta det enda sättet att kunna delge en person som undandrar sig delgivning.

Myndigheterna vill se enklare delgivningar

Delgivningslagen innehåller flera bestämmelser om hur delgivningar får ske och i vilka fall delgivningsföretag får biträda myndigheterna vid delgivningar. Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Domstolsverket begär nu i en skrivelse till regeringen att regelverket ska förenklas i syfte att fler delgivningar ska kunna genomföras. Det handlar bland annat om bättre möjligheter att genomföra digitala delgivningar. En sådan reform skulle även underlätta för de skickliga delgivningsföretagen som genomför det stora flertalet delgivningar i Sverige. De flesta företag vänder sig nämligen till ett delgivningsföretag för att få hjälp med att få betalt för sina fakturor innan de väljer att skicka kunden till Kronofogden.