I en demokrati kan medborgare leva fritt som de vill: välja jobb, bostadsort, starta företag och gifta sig med den person de vill. Den personliga friheten är mycket viktig för de flesta människor och en orsak till att många flyr från diktaturer till demokratier.

Utbildning och företagande

I en demokrati kan vem som helst utbilda sig – såvida personen har det studieresultat som krävs samt har råd med utbildning. I Sverige, och flera andra västländer, är utbildning gratis då man vill att alla ska få samma chans. I en diktatur får inte alla samma chans, utan en persons möjligheter påverkas ofta av om de eller deras föräldrar är med i det styrande politiska partiet, känner rätt person eller betalar mutor – alla sådana krav och påverkan är olaglig i en demokrati.

I en demokrati får också vem som helst starta företag. Det fria företagandet är en del av grunden till västvärldens välstånd.

Fri rörlighet

Som svensk får vi resa utanför landet när vi vill och vi behöver inte vara oroliga att staten ska missgynna oss om vi varit i ett särskilt land. Vi får både resa utomlands, men också inom landet utan problem.