Personlig frihet är något som människor som lever i en demokrati tar för givet: vi är vana att kunna leva våra liv på det sätt som vi själva önskar. I en diktatur kan den personliga friheten vara mycket beskuren på olika sätt och alla människor får inte samma möjligheter.

Arbetslivet

I en diktatur kan det krävas att du känner rätt person eller är med i ett parti för att få komma in på de mest attraktiva utbildningarna. Och istället för att det är en persons akademiska meriter som avgör vem som får ett jobb, så kan det vara kontakter som i slutändan betyder något. För att få en högre befattning i en diktatur krävs det ofta bra kontakter. Oavsett om det handlar om myndigheter eller företag, så innebär en befattningen också ett slags kontrakt med makten – om det behövs måste, personen gå den väg som ledningen kräver.

Resa

I en diktatur kan en person som reser utomlands mycket verka suspekt och det kan medföra problem. Detsamma gäller om utlänningar besöker landet: landet kan då vilja hålla utlänningen under uppsikt och ibland kan det medföra fara för landets invånare att umgås med utlänningar, särskilt om de kommer från demokratier.