Rättssäkerhet innebär att alla är lika inför lagen, att domstolarna är självständiga och att en person bara kan dömas mot existerande lagar. I en diktatur används domstolarna som ett maktmedel för att förtrycka befolkningen.

Självständiga domstolar

I diktaturer är domstolarna ofta en förlängd arm av regeringen. Om en person opponerar sig mot styret, kan de anklagas för till exempel korruption eller narkotikabrott, och sedan bli fällda utan bevis. Möjligheten att överklaga är liten. På samma sätt kan en inflytelserik person som gjort något olagligt få slippa åtal. Alla människor är alltså inte lika inför lagen. Det är vanligt att dessa problem medför korruption; för en summa pengar kan du köpa dig fri eller få kortare straff.

Lagar

I många diktaturer finns det lagar som minskar människors frihet: det kan vara svårt att resa utomlands, olagligt att kritisera landet eller minskat religions- och yttrandefrihet. Det inskränker människor liv och medför också en rädsla att kunna bli fängslade om de råkar säga fel sak till fel person. Det är vanligt med angiveri i diktaturer, där STASI i Östtyskland är bland de mest kända exemplen.

I en diktatur kan det finns lagar som på pappret är rättssäkra, och många länder har ratificerat FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna, men det behöver inte betyda att de följs i praktiken.