De länder som driver globaliseringen framåt är också de länder som har ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt ger jobb, tekniska landvinningar och mer välstånd.

Det finansiella systemet

Idag är ekonomin mycket globaliserad. Ett exempel på det är den ekonomiska krisen 2008 som påverkade hela världen. Under hela världshistorien har det funnits ekonomiska kriser, till exempel börskraschen i New York 29 oktober 1929, som påverkade många länder världen över. Men, då världen hänger samman än mer idag, så påverkas vi både positivt och negativt mycket mer än förr – vi blir både starkare och mer sårbara.

Det är också möjligt att som svensk köpa aktier i andra länder, helt på egen hand framför datorn i vardagsrummet. Dagens banker är också ofta stora och med utländska filialer.

Råvara till produkt

Den ekonomiska tillväxten gror från handel: en vara tillverkas och köpts sedan av vanliga människor. Förr i tiden tillverkades de flesta varor nära råvaran: om ett land hade mycket skog, så tillverkades varor i trä, som instrument och möbler, i närheten av råvaran trä. Idag kan en råvara, en metall som kobolt, grävas fram ur gruvor i Kongo, skeppas till Kina, för att där vara en delkomponent i mobiltelefoner och surfplattor, som sedan säljs världen över. Förr i tiden importerade man färdiga varor, men idag exporterar man råvaror, som blir delkomponenter och slutligen en färdig produkt. En Volvo har cirka 10 000 komponenter som kommer från 90 länder – så sammanflätad är industrin idag.

Alla valutor handlar mot dollarn. Efter andra världskriget förändrades världsläget och USA blev den nya supermakten och dollarn den viktigaste valutan – det är en av orsakerna till USA:s stora inflytande på världsmarknaden. För att stärka de europeiska länderna infördes euron och 19 av EU:s medlemsländer är med i eurosamarbetet. Vissa länder, som Sverige och Danmark, har valt att behålla sina valutor. Nu har det också börjat komma digitala valutor, kryptovalutor, som bitcoin.

Handel, valuta och finansiella instrument är sammankopplade, både lokalt och globalt. Det medför att ett mindre land som Sverige kan dra nytta av att följa ett stort land som Tyskland i spåren och få draghjälp, samtidigt skapar det också en sårbarhet då alla länder med band till USA fick problem i och med finanskrisen 2008.

För att ett lands ekonomi ska växa behöver det investeringar i industri, så att landet kan fler jobb och skapa varor att sälja. Länder tävlar sinsemellan om att skapa klimat som företag gillar, för att få investeringar som i slutändan för landets ekonomi framåt. Investeringar kommer både från internationella företag och enskilda länder.