För att ett samhälle sak utvecklas fritt behövs det medier som kan ta upp problem och även granska makthavarna. I diktaturer måste tidningar och tv-kanaler vara ett språkrör åt regeringen.

Media

I alla länder finns det olika slags medier, men det är inte överallt som den får verka fritt. I en diktatur måste medierna hålla sig inom de ramar som styret tillåter, i annat fall kan journalisterna och andra på redaktionerna bli sparkade, satta i fängelse eller rent av bli dödade. Många diktatorer använder media som en propagandamaskin och ser på så sätt till att befolkningen tänker “rätt”. Tidningar som skriva kritiskt om ledarskapet brukar få problem och många journalister måste till slut fly landet.

Befolkningen

I och med internet kan vanliga människor ta del av omvärlden på ett annat sätt än tidigare, det gäller också människor i diktaturer. Det har medfört att människor som lever i stängda länder skapar upprop på sociala media för att påverka och protestera. Det mest kända exemplet är arabiska våren. Arabiska våren började i Tunisien 2011 och medförde maktskifte i både Tunisien och Egypten. Kriget i Syrien härstammar från protester mot den syriske presidenten Bashar under arabiska våren; han slog dock ner protesterna och har fortfarande makten i landet.