I en demokrati får medborgarna rösta för att välja regering och folkrepresentanter. I en diktatur finns det en regering som styr, tillsammans med de folkrepresentanter som stödjer diktaturen – och ingen opposition tillåts.

Att välja en diktator

Det finns många diktaturer som anordnar val, men medborgare kan ändå inte välja fritt. Ibland kan medborgarna få rösta på regeringen, ett val som är ett slags supporttest, och som ibland genomförs i Nordkorea. I andra länder genomförs val, men regeringen har så stark makt att de kan påverka utgången; ibland genom att kasta oppositionen i fängelse, andra gånger genom att manipulera valet på olika sätt. I en diktatur finns det ofta mycket korruption och den används vid val.

Olika diktaturer

Kina är världens största diktatur och leds av president Xi Jinping som styr både regering och folket. Världen hårdaste diktatur är Nordkorea – ett fattigt land där diktatorskapet gått i arv tre generationer och ledaren tillbeds som en gud. Under kalla kriget fanns det två supermakter, USA som ledde den fria världens demokratier och Sovjetunionen, som var en kommunistisk diktatur med satellitstater. Efter Sovjetunionens fall blev många av de forna diktaturerna, som Östtyskland, Rumänien och Polen, demokratier. Ryssland blev också en demokrati, men har idag ett auktoritärt ledarskap som inte tillåter mycket opposition.

I en diktatur förtrycks både opposition och grupper som inte stödjer landets styre. Många religiösa minoriteter förtrycks, som kristna och muslimer i Kina. Det är vanligt att människor blir oskyldigt anklagade för olika saker, för att sedan ogrundat bli fällda och hamna i fängelse. Vissa regeringar i demokratier tar upp dessa problem med diktaturerna och ibland blir också människorättsaktivister befriade. Det som är självklarheter i en demokrati, som rätten att demonsterar och fria medier, finns inte i diktaturer.