Den digitala revolutionen och globaliseringen är tätt sammanflätade: det är inte bara bättre och billigare transport- och tillverkningsteknik som drivit globaliseringen framåt, utan också internet. Idag ses den globaliserade världen, med internet som spindeln i nätet, som en självklarhet och den fortsätter att driva globaliseringen framåt.

Utvecklingen

Internet började utvecklas under 90-talet. För varje år fick den fler och fler användare. Samtidigt utvecklades och nya plattformar, både digitala som olika forum, fler onlinetidningar och Facebook, men också fysiska plattformar som mindre och snabbare datorer, smartphones och till slut också surfplattor. Idag är mycket digitaliserat i Sverige: man deklarerar online, bokar tider till sjukvården och följer med i nyheter. Alla förmodas ha uppkoppling. De länder som inte är lika digitaliserade arbetar för att komma ikapp.

Det globala samfundet

Då omvärlden genom internet blivit mindre och närmare – inom en sekund kan vi kommunicera med en person i Australien eller Brasilien – så innebär det också att andra länder kommit närmare. Vi påverkas mycket mer av andra länder – tullar och krig – och kan också delta genom att försöka påverka. Det finns regimer som ser internet och det medborgerliga globala samfundet som ett hot mot den egna makten, och försöker strypa medborgarnas information från andra länder och skapa desinformation på nätet för att störa demokratier.